Kompetencje

Kompetencje

PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004
PN-EN ISO 3834-2:2007 Certyfikat Zgodności ZKP Nr 1433-CPR-0093

Posiadamy uprawnienia specjalistyczne w zakresie:

Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2015, system zarządzania jakością spawania PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz Certyfikat Zgodności ZKP Nr 1433-CPR-0093.

Wdrożyliśmy i stosujemy System Zarzadzania BHP zgodny z wymaganiami normy PN-18001:2004.