Uprawnienia i certyfikatyPN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO 3834-2:2007
Certyfikat Zgodności ZKP Nr 1433-CPR-0093

PN-EN ISO 9001:2015
Wdrożyliśmy oraz stosujemy system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług budowlano – montażowych, warsztatowych i serwisowych.

PN-EN ISO 3834-2:2007
Posiadamy uprawnienia specjalistyczne w zakresie wytwarzania, montażu, naprawy i modernizacji:
TDT-W/N-110/16. Zmienione decyzją nr T.5900.12.2021.T4 z dn. 19.01.2021 r.
Posiadamy uprawnienia: